Privacy recht

Privacy recht

Privacy recht maakt al decennialang deel uit van de Nederlandse en Europese wetgeving, echter, sinds 2016 trekt dit rechtsgebied de aandacht van de veel bedrijven en organisaties, niet in de laatste plaats vanwege de omvangrijke boetes die hiermee gemoeid zijn. Naast deze financiƫle prikkel, ervaren meer bedrijven de noodzaak om dataprotectie een onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn, iets dat steeds belangrijk wordt door de voortdurende digitalisering van ons leven en bedrijfsvoering. Al betrokken bij het privacyrecht tijdens mijn werk in de telecomsector, begeleid ik verschillende bedrijven om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sinds 25 mei 2018.

Niet alleen grote bedrijven moeten compliant zijn, ook kleine(re) bedrijven die gegevens verwerken.

Op jouw roadtrip om GDPR-compliant te worden, kan ik je als volgt adviseren en begeleiden:

Beginnend met een check op de stand van uw compliancy, adviseer ik vervolgens over:

  • Welke persoonlijke data (PD) verwerkt jouw bedrijf?
  • En waar wordt deze PD binnen uw organisatie verwerkt en opgeslagen?
  • Welke documenten heb je nodig (onder andere: privacyverklaring, (aanpassings-) cookiebeleid, privacyverklaring medewerkers, verwerkingsovereenkomst);
  • Hoe ga je om met marketingactiviteiten en de daarvoor verzamelde gegevens?
  • Waar binnen de organisatie moet je de gegevensbescherming beoordelen (risicoanalyses)?
  • Welke procedures heb je intern nodig (bijvoorbeeld over datalekken)
  • Interne implementatie
  • Heb je formulieren nodig die je zou kunnen verstrekken in het geval een persoon gebruik maakt van een van zijn rechten onder GDPR (zoals het recht om te wissen, recht op informatie)?