Privacy Notice

Privacy Verklaring Amsterdam Legal Services B.V.

Amsterdam Legal Services is een advocatenkantoor dat zich richt zich op het aanbieden van juridische diensten. In het kader van die dienstverlening worden gegevens van jou als klant vastgelegd. Jouw privacy en de bescherming daarvan staat daarbij voorop. In deze privacy notice lees je alles over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld, ho ze worden opgeslagen en voor welk doel de gegevens worden gebruikt. Ook vind je hier je rechten met betrekking tot die gegevens.

 

Amsterdam Legal Services is een advocatenkantoor dat zich richt zich op het aanbieden van juridische diensten. In het kader van die dienstverlening worden gegevens van jou als klant vastgelegd. Jouw privacy en de bescherming daarvan staat daarbij voorop. In deze privacy notice lees je alles over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld, ho ze worden opgeslagen en voor welk doel de gegevens worden gebruikt. Ook vind je hier je rechten met betrekking tot die gegevens.

 

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen. Het is dus raadzaam de verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Heb je vragen omtrent het gebruik van je gegevens door Amsterdam Legal Services of over deze privacy notice, neem dan contact op. Dat kan via het contactformulier of stuur een e-mail naar: privacy@amsterdamlegalservices.com.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Amsterdam Legal Services.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Amsterdam Legal Services de “verwerkingsverantwoordelijke” met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Dat houdt in dat wij op grond van de AVG bepaalde plichten hebben ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

Amsterdam Legal Services is bereikbaar op het volgende adres

Raamplein 1, 1016 XK in Amsterdam | +31202182291 | e-mail: privacy@amsterdamlegalservices.com (privacy gerelateerde vragen) en noelle@amsterdamlegalservices.com (algemene vragen).

Persoonsgegevens

Wij ontvangen je persoonsgegevens bij het verlenen van onze diensten, wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld om te informeren naar onze diensten) of als je www.amsterdamlegalservices.com bezoekt.

Wij verwerken de volgende (gevoelige) persoonsgegevens indien nodig voor de doeleinden zoals hieronder genoemd:

 • naam, functie, geslacht, geboortedatum, medische informatie, lidmaatschap vakbond (bijv in een arbeidszaak), etnische achtergrond en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • bedrijfsgegevens (KvK-nummer en BTW-nummer);
 • betaalgegevens zoals je IBAN-nummer;
 • gegevens over je bezoek aan de website (zoals de bezochte pagina’s) en jouw IP-adres;
 • (inhoud van) de onderlinge correspondentie;
 • informatie betreffende de juridische vraag of het geschil dat je aan ons voorlegt, waaronder eventuele documenten en aanvullende informatie, die jouw persoonsgegevens kunnen bevatten.

Doeleinden
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met je te onderhouden naar aanleiding van vragen, verzoeken of (lopende) opdrachten;
 • Om je identiteit te controleren;
 • Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving of om gehoor te geven aan een verzoek van een rechtbank of overheidsinstantie;
 • Om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website, (zie voor meer informatie het cookie statement)
 • Voor het organiseren van cursussen en/of lezingen over juridische onderwerpen;
 • Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding;
 • Voor het sturen van marketing-berichten. Deze communicatie kan betrekking hebben op de diensten van Amsterdam Legal Services (waaronder de legal checkup) of op juridische onderwerpen (bijvoorbeeld als vermeld in onze blog);
 • Voor het sturen en betalen van facturen (van onszelf of van onze leveranciers) en om het contract dat wij met jou hebben na te (doen) komen.

Grondslag
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • contractueel: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht met jou, als je als natuurlijke persoon of als eenmanszaak/VOF partij bent bij de overeenkomst, onder meer door het verzamelen van informatie nodig voor het correct behandelen van jouw zaak in rechte of de nodige advisering;
 • wettelijk: nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan Amsterdam Legal Services is gebonden, bijvoorbeeld fiscale en administratieve bewaarverplichtingen, verplichtingen opgelegd door de Nederlandse Orde van Advocaten;
 • gerechtvaardigd belang: nodig voor de behartiging van de belangen van Amsterdam Legal Services. Dit zijn:
  • het belang van Amsterdam Legal Services tot het behouden van een bestendige relatie met jou als klant, onder meer door gebruikmaking van een nieuwsbrief of blog;
  • het bijhouden van een klantenadministratie;
  • ter vertegenwoordiging van Amsterdam Legal Services in een door jouw aangebrachte klacht.

In bepaalde gevallen zullen wij jouw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Voor zover de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming werkt vanaf het moment van intrekken. Het intrekken doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de ingetrokken toestemming.

Wij kunnen je persoonsgegevens niet alleen verkrijgen doordat je deze zelf aan ons verstrekt of onze website bezoekt, maar ook via openbare bronnen, met name het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken of (sub)verwerkers

Wij delen jouw gegevens met andere partijen (‘(sub)verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken’) die wij toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens:

 • Gemachtigden van wederpartijen
 • Gerechtelijke instanties of vergelijkbare instituten
 • Overheidsinstanties
 • Geschillencommissies
 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Klanten registratie systeem (CRM)
 • Accountant
 • Mailserver
 • Telefoondiensten
 • Bezorgdiensten

Beveiliging
Als advocaat zijn wij aan geheimhouding gebonden en in dit verband handelen wij binnen de grenzen van deze beroepsmatige geheimhouding verplichting. Met onze (sub)verwerkers hebben wij contractueel vastgelegd dat ook zij zorgvuldig, conform de AVG, met jouw persoonsgegevens zullen omgaan. Wij hebben interne regels en adequate technische maatregelen genomen om je gegevens zo veilig mogelijk te bewaren en te beschermen teneinde gegevens verlies of diefstal te voorkomen.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies] en in ons cookie statement.

Gegevensverwerking buiten de EER
Wij streven ernaar je persoonsgegevens niet buiten de EER te verwerken en op te slaan. Indien dit wel noodzakelijk is, dan hebben wij met de betreffende (sub)verwerker in een zogenaamde safeguard voorzien, zoals de EU Standard Contractual Clauses en indien nodig, met jou.

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt het recht te verzoeken om inzage, correctie, data portabiliteit, verwijdering, afscherming van je persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking zoals wij dat doen. Wij zullen je zo snel mogelijk informeren over het gevolg dat aan jouw verzoek is of wordt gegeven, conform de AVG. Wij wijzen erop dat wij niet altijd uitvoer kunnen geven aan het door jou uitgeoefende recht. Of gevolg wordt gegeven aan het verzoek, is afhankelijk van de voorwaarden die voor deze rechten gelden en of wij, gezien wettelijke vereisten waar wij als verantwoordelijke aan moeten voldoen, aan uw verzoeken tegemoet kunnen of mogen komen.

Bewaartermijn
Amsterdam Legal Services zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor uitvoering van bovenvermelde doeleinden dan wel voor het nakomen van eventuele regelgeving die een bepaalde bewaartermijn vereist. Ook in het geval van geschillen of klachten tegen ons, kunnen wij informatie persoonsgegevens langer bewaren ten behoeve van behoud van bewijsmateriaal.

Klachten
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat jouw rechten zijn geschonden door ons. Wij verwijzen u hiervoor naar de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd of aangevuld. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de website. Bij substantiële wijzigingen zullen wij hier actief op wijzen, bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail of een melding op onze website.