Tarieven

Tarieven

Bedrijven en instellingen
Uurtarief€ 175
Uurtarief spoed€ 200
Startup uurtarief€ 150
Particulier
Uurtarief € 150

*Tarieven zijn vast, echter afhankelijk van opstellen in Engelse taal en omvang van de organisatie in het geval van een legal checkup kan in overleg een toeslag worden berekend, alsmede behoudt Amsterdam Legal Services B.V. zich het recht voor tarieven jaarlijks te wijzigen. Wijzigingen gaan in per januari volgend in het jaar daarop en worden 1 maand tevoren bekend gemaakt.

**Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW